567

Oulunsalo

Seutukunta 1.1.2011 Oulun Kuntamuoto Muu kunta
Maakunta 1.1.2011Pohjois-Pohjanmaa Tilastollinen kuntaryhmitysKaupunkimaiset kunnat
Asukasluku 31.12.20099 596

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.8
Investointien omahankintamenot, €/as.331
Tulovero% 201120,50
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 1,00 - milj. €56,0
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,50 - €/as.5 831
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 1,00 Rahavarat 31.12., €/as.275
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)14 459 Kassan riittävyys 31.12., pv18
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)2 905 Lainakanta 31.12., €/as.2 991
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.4 734
- Kunnallisvero2 74394,4 Omavaraisuusaste 31.12., %38
- Yhteisövero 1033,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %75
- Kiinteistövero ym. 582,0Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.137
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)1 298 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.4 202
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.2 583
- Verotulotasaus 166   Lasten päivähoito, €/0-6 v.4 258
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.585
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)1 893   Vanhusten laitospalvelut, €/as.0
  Kotipalvelu, €/as.41
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.4 798   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.326
  Toimeentulotuki, €/as.75
  Perusterveydenhuolto, €/as.479
  Erikoissairaanhoito, €/as.810

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.1 261
Toimintatuotot, €/as.431   
Toimintakulut, €/as.4 440   
Toimintakate, €/as.-4 009   
Vuosikate, €/as.101 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.316
Vuosikate %:a poistoista 41   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.