532

Nastola

Seutukunta 1.1.2011 Lahden Kuntamuoto Muu kunta
Maakunta 1.1.2011Päijät-Häme Tilastollinen kuntaryhmitysTaajaan asutut kunnat
Asukasluku 31.12.200915 065

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.-92
Investointien omahankintamenot, €/as.313
Tulovero% 201120,50
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 1,25 - milj. €77,1
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,40 - €/as.5 115
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 1,00 Rahavarat 31.12., €/as.35
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)13 771 Kassan riittävyys 31.12., pv3
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)3 012 Lainakanta 31.12., €/as.1 384
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.1 867
- Kunnallisvero2 67888,9 Omavaraisuusaste 31.12., %59
- Yhteisövero 1585,3 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %42
- Kiinteistövero ym. 1765,8Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.-48
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)1 010 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.4 105
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.2 712
- Verotulotasaus 85   Lasten päivähoito, €/0-6 v.4 291
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.375
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)1 600   Vanhusten laitospalvelut, €/as.0
  Kotipalvelu, €/as.72
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.4 612   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.372
  Toimeentulotuki, €/as.120
  Perusterveydenhuolto, €/as.520
  Erikoissairaanhoito, €/as.814

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.1 014
Toimintatuotot, €/as.444   
Toimintakulut, €/as.4 339   
Toimintakate, €/as.-3 894   
Vuosikate, €/as.95 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.258
Vuosikate %:a poistoista 51   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.