499

Mustasaari

Korsholm

Seutukunta 1.1.2011 Vaasan Kuntamuoto Muu kunta
Maakunta 1.1.2011Pohjanmaa Tilastollinen kuntaryhmitysTaajaan asutut kunnat
Asukasluku 31.12.200918 338

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.66
Investointien omahankintamenot, €/as.448
Tulovero% 201119,75
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 0,80 - milj. €103,9
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,50 - €/as.5 665
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 1,10 Rahavarat 31.12., €/as.37
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)15 169 Kassan riittävyys 31.12., pv2
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)3 174 Lainakanta 31.12., €/as.834
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.1 089
- Kunnallisvero2 95893,2 Omavaraisuusaste 31.12., %65
- Yhteisövero 1043,3 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %30
- Kiinteistövero ym. 1123,5Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.565
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)1 260 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.4 386
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.2 743
- Verotulotasaus 47   Lasten päivähoito, €/0-6 v.4 813
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.448
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)1 743   Vanhusten laitospalvelut, €/as.148
  Kotipalvelu, €/as.152
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.4 917   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.250
  Toimeentulotuki, €/as.27
  Perusterveydenhuolto, €/as.506
  Erikoissairaanhoito, €/as.963

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.1 259
Toimintatuotot, €/as.963   
Toimintakulut, €/as.5 094   
Toimintakate, €/as.-4 111   
Vuosikate, €/as.323 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.230
Vuosikate %:a poistoista 126   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.