407

Lapinjärvi

Lappträsk

Seutukunta 1.1.2011 Loviisan Kuntamuoto Muu kunta
Maakunta 1.1.2011Uusimaa Tilastollinen kuntaryhmitysMaaseutumaiset kunnat
Asukasluku 31.12.20092 926

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.64
Investointien omahankintamenot, €/as.470
Tulovero% 201119,00
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 0,60 - milj. €21,0
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,35 - €/as.7 176
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 0,85 Rahavarat 31.12., €/as.126
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)11 565 Kassan riittävyys 31.12., pv6
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)2 500 Lainakanta 31.12., €/as.732
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.2 983
- Kunnallisvero2 29291,7 Omavaraisuusaste 31.12., %70
- Yhteisövero 1144,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %20
- Kiinteistövero ym. 953,8Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.545
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)2 568 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.5 149
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.3 247
- Verotulotasaus 603   Lasten päivähoito, €/0-6 v.5 339
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.350
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)2 700   Vanhusten laitospalvelut, €/as.352
  Kotipalvelu, €/as.157
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.5 200   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.542
  Toimeentulotuki, €/as.96
  Perusterveydenhuolto, €/as.514
  Erikoissairaanhoito, €/as.924

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.1 469
Toimintatuotot, €/as.1 633   
Toimintakulut, €/as.6 651   
Toimintakate, €/as.-5 018   
Vuosikate, €/as.205 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.276
Vuosikate %:a poistoista 145   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.