235

Kauniainen

Grankulla

Seutukunta 1.1.2011 Helsingin Kuntamuoto Kaupunki
Maakunta 1.1.2011Uusimaa Tilastollinen kuntaryhmitysKaupunkimaiset kunnat
Asukasluku 31.12.20098 617

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.-319
Investointien omahankintamenot, €/as.1 003
Tulovero% 201116,50
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 0,60 - milj. €64,7
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,32 - €/as.7 507
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 0,60 Rahavarat 31.12., €/as.948
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)31 531 Kassan riittävyys 31.12., pv46
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)5 479 Lainakanta 31.12., €/as.464
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.2 590
- Kunnallisvero5 10293,1 Omavaraisuusaste 31.12., %87
- Yhteisövero 1282,3 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %20
- Kiinteistövero ym. 2494,5Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.3 584
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)385 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.6 232
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.2 916
- Verotulotasaus -1 247   Lasten päivähoito, €/0-6 v.7 406
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.554
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)440   Vanhusten laitospalvelut, €/as.222
  Kotipalvelu, €/as.114
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.5 919   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.313
  Toimeentulotuki, €/as.51
  Perusterveydenhuolto, €/as.631
  Erikoissairaanhoito, €/as.762

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.2 470
Toimintatuotot, €/as.955   
Toimintakulut, €/as.6 523   
Toimintakate, €/as.-5 556   
Vuosikate, €/as.360 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.555
Vuosikate %:a poistoista 53   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.