051

Eurajoki

Euraåminne

Seutukunta 1.1.2011 Rauman Kuntamuoto Muu kunta
Maakunta 1.1.2011Satakunta Tilastollinen kuntaryhmitysMaaseutumaiset kunnat
Asukasluku 31.12.20095 874

VEROTUS

Tilikauden tulos, €/as.2 558
Investointien omahankintamenot, €/as.631
Tulovero% 201118,00
Kiinteistöveroprosentit 2011:Ulkoiset menot yhteensä:
- Yleinen kiinteistövero% 0,60 - milj. €36,7
- Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% 0,32 - €/as.6 254
- Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% 0,80 Rahavarat 31.12., €/as.2 977
Verotettavat tulot 2009, €/as. 1)23 333 Kassan riittävyys 31.12., pv174
Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2009)6 250 Lainakanta 31.12., €/as.1 133
Siitä:€/as.%Konsernin lainakanta 31.12., €/as.1 674
- Kunnallisvero4 61573,8 Omavaraisuusaste 31.12., %77
- Yhteisövero 1392,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., %25
- Kiinteistövero ym. 1 49623,9Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as.4 296
 

KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2009 3)

Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2009)1 200 Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as.4 814
siitä, €/as.: Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as.2 940
- Verotulotasaus -185   Lasten päivähoito, €/0-6 v.4 939
- Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0   Lasten päivähoito, €/as.399
Muokatut valtionosuudet 2009, €/as. 2)1 627   Vanhusten laitospalvelut, €/as.264
  Kotipalvelu, €/as.66
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2009, €/as.7 877   Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as.284
  Toimeentulotuki, €/as.63
  Perusterveydenhuolto, €/as.599
  Erikoissairaanhoito, €/as.1 005

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2009

Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as.1 342
Toimintatuotot, €/as.697   
Toimintakulut, €/as.5 359   
Toimintakate, €/as.-4 662   
Vuosikate, €/as.2 799 Yhdyskuntapalvelut yht., €/as.271
Vuosikate %:a poistoista 1 208   
  
 

1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPM),
    työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta
3) Kainuun kuntien (pl. Vaala) ja Ahvenanmaan kuntien tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa. Tällöin yhteenvetotiedot on laskettu ilman Kainuun ja Ahvenanmaan kuntia.

Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä
harkinnanvarainen rahoitusavustus: VM/Kuntaosasto. Muut: Tilastokeskus.